СIO (Chief Information Officer) - професійний менеджер, який має системний стратегічний погляд на бізнес, поєднує компетенції менеджера і фахівця з інформації, інформаційних потоків і структур, бере на себе відповідальність за формування інфраструктури для створення єдиної інформаційної системи підприємства, відповідає за організацію всіх інформаційних потоків всередині організації, за її представлення у зовнішньому середовищі. Відповідає за забезпечення інформацією всіх функціональних спеціалістів компанії і керівників: має знання і навички формування i використання інформаційних ресурсів в управлінні підприємствами і бізнес-процесами.
СIO (Chief Information Officer) - профессиональный менеджер, который имеет системный стратегический взгляд на бизнес, объединяет компетенции менеджера и специалиста по информации, информационных потоков и структур, берет на себя ответственность за формирование инфраструктуры для создания единой информационной системы предприятия, отвечает за организацию всех информационных потоков внутри организации, за ее представление во внешней среде. Отвечает за обеспечение информацией всех функциональных специалистов компании и руководителей: имеет знания и навыки формирования и использования информационных ресурсов в управлении предприятиями и бизнес-процессами.